Francouzština pro začátečníky

Cílem a obsahem předmětu je osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci a zvládnutí odpovídajících gramaticko-lexikálních jevů.

Kód pro zápis: 104XDF1 – pro ZS 104XDF2 – pro LS

Úroveň dle ERR: A1

Literatura

  • Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005, ZS – Lekce l – 7, LS – Lekce 8 – 12
  • G.Capelle, R.Menand, Le Nouveau Taxi 1, Hachette Livre, 2009 – doplňkový materiál