Obecný jazyk – začátečníci 2

 

Kurs italštiny určený poučeným začátečníkům. Seznamuje se základy gramatického systému a se slovní zásobou umožňující orientaci a jednoduchou komunikaci v některých běžných každodenních situacích.

Lexikum:

Veřejná doprava, ubytování, práce, studium, pracovní role a vztahy, návštěva, kultura (divadlo a film), byt a bytové zařízení, příjemná a nepříjemná příhoda, dopravní nehoda a přestupky. Dovolená, prázdniny. Zajímavé italské reálie.

Gramatika:

Zvratná slovesa, budoucí čas, krácení předmětných a účelových vět infinitivem, systém minulých časů, minulé časy v hlavních a vedlejších větách, časová souslednost.

Průběhový čas.

 

Kód pro zápis: 104XDI2

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001) a dalších textů podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Vyučující předmětu: PaedDr. Bonaventurová Naděžda