Obecné informace

Úvod

Již od roku 2014 je Katedra jazyků držitelem mezinárodní akreditace na výuku šestisemestrálního jazykového programu ANGLIČTINA PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY A ARCHITEKTY  (English for Civil Engineers,UNIcert® III) s právem udělovat mezinárodní zkoušku z odborné angličtiny UNIcert na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).  Program je určen pro jazykově vyspělé studenty magisterského, ale hlavně doktorského studia. Zakončením je mezinárodně uznávaná zkouška z odborného jazyka UNIcert III. Rovněž je katedra od roku 2018 oprávněna vyučovat a udělovat mezinárodní certifikát  Angličtina pro stavební inženýry a architekty (English for Civil Engineers,UNIcert® II) na úrovni B2, který umožní i studentům nižší jazykové úrovně seznámit se se základy akademického a profesního jazyka, a to již případně v rámci bakalářského studia. Zkoušky jsou realizovány v rámci mezinárodního testovacího systému UNIcert®, jediného evropského systému se zaměřením na odborné jazyky. Do tohoto projektu je v rámci střední Evropy zapojeno více než 50 evropských univerzit nefilologického směru. Naše katedra byla i v roce 2018 jediným držitelem akreditace English for Civil Engineers mezi všemi jazykovými pracovišti na technických fakultách v České republice.


Certifikované kurzy anglického jazyka

Certifikát UNIcert®

 • English for Civil Engineers, UNIcert® II (úroveň B2)
 • English for Civil Engineers, UNIcert® III (úroveň C1)

Obecné informace

 • Prohloubení jazykových dovedností užitečných pro profesní uplatnění
 • Zaměření na dovednosti: scientific writing, presentation skills, reading comprehesion and use of English
 • Aktuální odborná témata ze světa stavebního inženýrství
 • Po absolvování dvousemestrálního kurzu je možné se přihlásit na certifikovanou zkoušku na úrovni B2 nebo C1

Kurz na úrovni B2 je vhodný pro:

 • studenty již v bakalářském studiu
 • studenty, kteří se chystají na zahraniční stáž
 • budoucí výzkumné pracovníky
 • perspektivní pracovníky zahraničních stavebních firem
 • v případě, že zájemce chce prohloubit a zlepšit svou profesní angličtinu, lze absolvovat pouze jeden semestr bez složení certifikátu

Kurz na úrovni C1 je vhodný pro:

 • studenty zejména magisterského a doktorského studia
 • studenty, kteří se chystají na zahraniční stáž
 • budoucí výzkumné pracovníky
 • perspektivní pracovníky zahraničních stavebních firem
 • v případě, že zájemce chce prohloubit a zlepšit svou profesní angličtinu, lze absolvovat pouze jeden semestr bez složení certifikátu

Příprava ke zkoušce na úrovni B2 a C1

Kurzy B2 i C1 probíhají v zimním i letním semestru

Kurz souběžně vyučují tři pedagogové –  Mgr. Sandra  Giormani, Ing. Kateřina Roškotová a Ing.arch Martin Stark.

Kódy pro zapsání v KOSu: 104XAU1/ 104XAU2 – UNICERT B2104XA1T/104XA2T – UNICERT C1

V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz)


Související odkazy: