Obecný jazyk pro středně pokročilé

 

Opakování nepravidelných a smíšených sloves, vedlejší věta se spojkou „aby“, trpný rod, infinitiv trpného rodu.

Kód pro zápis: 104XDN6

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 14 – 16