Obecný jazyk pro středně pokročilé

 

Opakování nepravidelných a smíšených sloves, vedlejší věta se spojkou „aby“, trpný rod, infinitiv trpného rodu.

Kód pro zápis: 104XDN6

Úroveň dle ERR: B1

Literatura:

  • Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 14 – 16

Vyučující předmětu: PhDr. Svatava Boboková-Bartíková