Francouzština pro středně pokročilé

Cílem a obsahem předmětu je aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

Kód pro zápis: 104XDF5 – pro ZS 104XDF6 – pro LS

Úroveň dle ERR: A2

Literatura

  • Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005, ZS – Lekce 23 – 27, LS – Lekce 27 – 30
  • G.Capelle, R.Menand, Le Nouveau Taxi 2, Hachette Livre, 2009 – doplňkový materiál