ERASMUS jazyková příprava

 

Kód pro zápis: 104XAER/ 104XAER

Trvání: 2 hodiny/2 semestry

Úroveň:B2-C1

 

Katedra jazyků FSv nabízí jednosemestrální kurz:

Angličtina ERASMUS – jazyková příprava 104XAER

 

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentům umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí, tedy na úrovni B2-C1. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

V zimním semestru 2022/23 kurz probíhá:

pondělí 12,00 – 13,40     B261          Mgr. Petra Martincová

čtvrtek 12,00 – 13,40.     B156          Mgr. Petra Florianová

Pro více informací kontaktujte vyučující.

  • Literatura: Různé materiály od úrovně B2 výše

Vyučující předmětu: Mgr. Florianová Petra, Mgr. Martincová Petra a Mgr. Giormani Sandra