Projekty

  • Podpora výuky v českém jazyce u zahraničních studentů bakalářských studijních programů – tvorba interaktivních populárně-naučných jazykových materiálů (ČJ-AJ-RJ) pro rozvoj profesní slovní zásoby a komunikačních kompetencí při studiu na FSv ČVUT (2020-2021, tým pod vedením Mgr. Sandry Giormani).

  • Tvorba digitální databáze výukových a testovacích materiálů pro výuku odborné stavební angličtiny se zvláštním důrazem na prezentační dovednosti (2021, tým pod vedením Mgr. Petry Martincové).