Obecný jazyk pro začátečníky 2

 

Silná slovesa v přítomném čase, předložky s 4. pádem, zvratné zájmeno „svůj“, neurčitý podmět „man“ a „es“, řadové číslovky,, vazba „es gibt“, modální slovesa, věta vedlejší.

Kód pro zápis: 104XDN2

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

  • Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 4 – 6

Vyučující předmětu: Mgr. Michal Rubáš