Francouzština pro mírně pokročilé

Cílem a obsahem předmětu je rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

Kód pro zápis: 104XDF3 – pro ZS 104XDF4 – pro LS

Úroveň dle ERR: A1

Literatura

  • Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005, ZS – Lekce 13 – 17 LS – Lekce 18 – 23
  • G.Capelle, R.Menand, Le Nouveau Taxi 1, Hachette Livre, 2009 – doplňkový materiál