Čeština – profesní jazyk pro cizince

Obecné informace

 • Prohloubení jazykových dovedností užitečných pro studium v českém jazyce a pro další profesní uplatnění
 • Zaměření na dovednosti: čtené porozumění (vč. rozšíření slovní zásoby), poslech s porozuměním, psaní a gramaticko-lexikální cvičení
 • Průřez odbornými tématy ze světa stavebního inženýrství a architektury
 • Rozsáhlá databáze testových úloh
 • OneNote poznámkový blok
 • Tříjazyčný překladový glosář a online slovník (ČJ-AJ-RJ)
 • Interaktivní online cvičení
 • Individuální přístup ke studentovi a jeho potřebám

 Kurz na úrovni B2/C1 je vhodný pro:

 • Všechny studenty i doktorandy, jejichž  mateřským jazykem není čeština
 • studenty, kteří chtějí vylepšit svou jazylkou úroveň po dosažení certifikované zkoušky z českého jazyka
 • všechny, kteří chtějí konsolidovat své jazykové znalosti
 • v případě zajmu lze i v dalších semestrech pokračovat formou samostudijního modulu předmětu

Informace k zápisu

Kurz probíhá v letním semestru 2020/2021 ve středu 16:00 – 17:50 online (při obnovení kontaktního vyučování v B155)

Vyučující předmětu: Mgr. Giormani Sandra

Kódy pro zapsání v Kosu:  104XCP3 – ČEŠTINA – PROFESNÍ JAZYK PRO CIZINCE;

V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz)