Příprava pro studium v zahraničí

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Studentova připravenost bude prověřena závěrečným testem.

Kód pro zápis: 104XA14104XA24

Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně

Úroveň dle ERR: B1

Literatura

  • Course Catalogues of International Universities
  • J., L. Soars: Headway (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)
  • N. Hartley, P. Viney: Streamline English
  • L. Kollmannová et al.: New Ways to Spoken English
  • S. Kasíková, H. Horká, R. Nivenová, V. Sedláková: English for Civil Engineering