Požadavky ke zkoušce z němčiny

Písemná část testu: se skládá z:

 

  • odpovědí na základní stavební pojmy
  • překladu z češtiny do němčiny
    (na základě probraného gramatického přehledu)
  • překladu z němčiny do češtiny
    (na základě probraných stavebních textů ze skripta Deutsch für das Bauingenieurwesen)

Ústní část: je kontrolou písemné části a zkoušející prověřuje, zda je student schopen komunikovat na běžná témata: studium, výběr zaměstnání, životopisné údaje, plány do budoucna, zahraniční zkušenosti, zkušenosti s prací u stavební firmy, koníčky apod.