Obecný jazyk pro mírně pokročilé 2

 

Vazby sloves, préteritum a perfektum pravidelných sloves, závislý infinitiv na slovesech, podstatných a přídavných jménech, zpodstatnělá podstatná jména, věty vztažné.

Kód pro zápis: 104XDN4

Úroveň dle ERR: A2

Literatura:

  • Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 9 – 11