ERASMUS – JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA

 

Kód pro zápis: 104XAER/ 104XAER

Trvání: 2 hodiny/2 semestry

Úroveň dle SERRJ: smíšená úroveň

 

104XAER – V LETNÍM SEMESTRU

Kurz v letním semestru je takzvaně přípravný, tj. všestranně připravuje studenty na kurz v zimním semestru, v němž probíhá gramatický dril. Jeho náplní jsou:

  • Komplexní procvičování všech jazykových dovedností na úrovni B2 (mluvení, psaní, čtení, gramatika)
  • Rozvoj lexika na úrovni B2+
  • Využití „core coursebook“ ke sjednocení úrovně studentů
  • Literatura
  • C. OXENDEN, Ch. KOENIG LATHAM: English File (Third Edition ) Upper Intermediate , OUP, 2014

 

104XAER – V ZIMNÍM SEMESTRU

Kurz v zimním semestru je kurz specificky zaměřen na gramatický dril, tj. systematická příprava na zvládnutí písemného testu na úrovni B2-C1. Jeho náplní jsou:

  • Komplexní procvičování gramatiky a slovní zásoby mezi B2-C1.
  • Rozvoj psaní.
  • Konkrétní cvičení vycházející z aktuálních potřeb studentů pro zvýšení a sjednocení úrovně výstupní úrovně.

 

  • Literatura
  • Různé materiály od úrovně B2 výše