Obecný jazyk pro mírně pokročilé 2

Vazby sloves, préteritum pravidelných sloves, souřadící spojky, závislý infinitiv, příčestí minulé v přívlastku, perfektum pravidelných sloves.

Kód pro zápis: 104XDN4

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 9 – 11