Obecný jazyk pro středně pokročilé 1

Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, směrová příslovce „ her“ a „hin“, minulý čas smíšených sloves.

Kód pro zápis: 104XDN5

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 11 – 14