Obecný jazyk – mírně pokročilí 2

Kurs italštiny dále rozvíjí znalost gramatického systému- konjunktiv a souslednost v konjunktivu, nepřímá řeč, podmínkové věty- dále rozšiřuje slovní zásobu, cílová úroveň je B1.

Lexikum:

Další rozšiřování slovní zásoby všech zatím zmíněných témat, přechod od adaptovaných textů k neadaptovaným aktuálním informačním, publicistickým a literárním textům. Načerpaná slovní zásoba má umožnit bezproblémovou běžnou komunikaci, tvorbu textů, práci s informacemi.

Kód pro zápis: 104XDI4

Úroveň dle ERR: A2+

Literatura:

Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001) a dalších textů podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Literatura: PaedDr. Bonaventurová Naděžda

Vyučující předmětu: PaedDr. Bonaventurová Naděžda