Obecný jazyk – mírně pokročilí 1

Kurs italštiny určený mírně pokročilým. Navazuje na začátečnický kurz, dále seznamuje se základy gramatického systému a se slovní zásobou umožňující orientaci a jednoduchou komunikaci v některých běžných každodenních situacích.

Lexikum:

Ubytování, práce, studium, kultura (divadlo, film, četba), zdraví, problematické situace a jejich řešení, další reálie, adaptovaná četba.

Gramatika:

Systém minulých časů v hlavních a vedlejších větách, časová souslednost a různé způsoby jejího gramatického vyjádření v minulosti i v budoucnosti. Kondicionál. Gerundium a průběhový čas.

Kód pro zápis: 104XDI3

Úroveň dle ERR: A2

Literatura:

Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001) a dalších textů podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Literatura: PaedDr. Bonaventurová Naděžda

Vyučující předmětu: PaedDr. Bonaventurová Naděžda