• Obecný jazyk – začátečníci

    Kurs italštiny určený naprostým začátečníkům. Seznamuje se základy gramatického systému a se slovní zásobou umožňující orientaci a jednoduchou komunikaci v některých běžných každodenních situacích. Lexikum: Základní charakteristika osob a činností, turistika, orientace ve městě, rodina a zájmy, nákupy, vaření. Zajímavosti a zkušenosti. Gramatika: Členy a jejich užití, časování sloves v přítomném čase, tvorba věty, rozkaz a zákaz, fázová a modální slovesa, zájmena přivlastňovací, zájmena třetího a čtvrtého pádu, číslovky základní a řadové, vyjádření časových údajů, předložky a předložkové vazby. Kód pro zápis: 104XDI1 Úroveň dle ERR: A1 Literatura: Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a…

 • Český jazyk CL2

    Czech courses are intended for international students who have already gained some basic knowledge in the Czech language, i.e. they are at A1/A2 level. The course is aimed to provide training in language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit and exam. End of course level according to CEFR: A2+ (Kurzy češtiny jsou určeny pro zahraniční studenty, kteří již mají základy českého jazyka, tj. jsou mezi úrovní A1/A2. Cílem výuky je zvládnutí inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického života. Cílová úroveň dle SERRJ: A2+. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.)   Course code: 104 CL2  /  Kód…

 • Český jazyk pro začátečníky

    Czech courses are intended for international students. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit. End of course level according to CEFR: A1 (Beginners) – A2 (Elementary) (Kurzy češtiny jsou určeny pro zahraniční studenty. Cílem výuky je zvládnutí základního inventáře jazykových prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích praktického života. Předmět je zakončen zápočtem.)   Course code: 104 CZL1  /  Kód pro zápis: 104 CZL1 Duration: 2 hours / 1 semester    /    Trvání: 2 hodiny / 1 semestr CEFR Level: A1  /  Úroveň dle SERRJ: A1 Literature  /  Literatura: Hand-outs given by…

 • Obecný jazyk pro středně pokročilé

    Opakování nepravidelných a smíšených sloves, vedlejší věta se spojkou „aby“, trpný rod, infinitiv trpného rodu. Kód pro zápis: 104XDN6 Úroveň dle ERR: B1 Literatura: Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková – lekce 14 – 16 Vyučující předmětu: PhDr. Svatava Boboková-Bartíková

 • Obecný jazyk – mírně pokročilí

  104XC3 Kurz standardní čínštiny pro mírně pokročilé / navazující kurz na 104XCI2. Probíhá vždy jen v zimním semestru. Je vhodný pro studenty, kteří se již s čínštinou seznámili – znají pravidla tvoření čínské věty a znaků, základní čínské fráze, příliš nebojují s výslovností pinyinu a s tóny. Na tento kurz lze navázat pokračujícím kurzem 104XCI4. další procvičování výslovnosti s důrazem na čtyři tóny rozvoj slovní zásoby (např. nákupy, cestování) gramatika (numerativy) důraz na osvojení čínských znaků čtení jednoduchých klasických čínských mýtů (Opičí král, příběhy čínského zvířetníku) 104XC4 Kurz standardní čínštiny pro mírně pokročilé / navazující kurz na 104XCI3. Je vhodný pro studenty, kteří již zcela ovládli čínské tóny, transkripci pinyin,…

 • ERASMUS jazyková příprava

    Kód pro zápis: 104XAER/ 104XAER Trvání: 2 hodiny/2 semestry Úroveň:B2-C1   Katedra jazyků FSv nabízí jednosemestrální kurz: Angličtina ERASMUS – jazyková příprava 104XAER   Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentům umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí, tedy na úrovni B2-C1. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS. V zimním semestru 2022/23 kurz probíhá: pondělí 12,00 – 13,40     B261          Mgr. Petra Martincová čtvrtek 12,00 – 13,40.     B156          Mgr. Petra Florianová Pro více…

 • UNIcert – přípravné kurzy

  Katedra jazyků nabízí dva dvousemestrální kurzy. UNIcert II. – přípravný kurz UNIcert III. – pokročilý přípravný kurz Více informací: UNIcert

 • Gramatická cvičení

    Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi. Kód pro zápis: 104XDAG Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň: dle ERR: B1 Vyučující předmětu: Mgr. Horká Hana

 • Gramatické přednášky

  Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi. Kód pro zápis: 104XASP / 104XASP Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B1 Literatura S. Kasíková: English Grammar Chapters S. Kasíková: English Grammar Chapters II

 • Příprava pro studium v zahraničí

  Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Studentova připravenost bude prověřena závěrečným testem. Kód pro zápis: 104XA14 / 104XA24 Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B1 Literatura Course Catalogues of International Universities J., L. Soars: Headway (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) N. Hartley, P. Viney: Streamline English L. Kollmannová et al.: New Ways to Spoken English S. Kasíková, H. Horká, R. Nivenová, V. Sedláková: English for Civil Engineering