• Příprava pro studium v zahraničí

  Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Studentova připravenost bude prověřena závěrečným testem. Kód pro zápis: 104XA14104XA24 Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B1 Literatura Course Catalogues of International Universities J., L. Soars: Headway (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) N. Hartley, P. Viney: Streamline English L. Kollmannová et al.: New Ways to Spoken English S. Kasíková, H. Horká, R. Nivenová, V. Sedláková: English for Civil Engineering porn video blue film…

 • Konverzace – středně pokročilí

  Kurz je určen pro studenty těch studijních oborů, které nemají v 1. ročníku povinnou výuku cizího jazyka. Obsahem kurzu jsou konverzační témata na středně pokročilé úrovni s cílem udržení aktivních znalostí obecného jazyka. Je zaměřen na procvičování konkrétních dovedností, zejména mluveného jazyka, poslechu, ale i na opakování gramatických znalostí na dané úrovni. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých učitelů. Kód pro zápis: 104XA13104XA23 Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B1 Literatura E. A. Peck: Let’s Talk Autentické materiály dle výběru vyučujícího porn video blue film bf video hot sex tamil sex telugu sex videos xxx com ब ल फ ल म xnxx com…

 • Business English

    Kurz navazuje na povinnou výuku v 1. ročníku (výchozí úroveň je středně pokročilá) a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Kód pro zápis: 104XA12104XA22 Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B2 Literatura B. Mascull: Business Vocabulary in Use J.Chilver: English for Business M.Kaftan: Modern Business English porn video blue film bf video hot sex tamil sex telugu sex videos xxx com ब ल फ ल म xnxx com xxx desi hindi blue…

 • Obecný jazyk – začátečníci

  104XC1 Kurz standardní čínštiny pro úplné začátečníky. Probíhá vždy jen v zimním semestru. Jeho náplní jsou: seznámení se s fonetickým systémem – tóny, čínská abeceda pinyin, díky které budou studenti schopni přečíst a zapsat veškeré čínské slabiky) základní slovní zásoba (pozdravy, zdvořilostní fráze, seznamování, škola) gramatika (větný pořádek, tvoření otázek, příslovce 也,都,čínské být) základy psaní čínských znaků zajímavosti z čínské kultury 104XC2 Navazující kurz standardní čínštiny pro tzv. falešné začátečníky. Je vhodný pro studenty, kteří se s čínštinou již někdy povrchně setkali, znají základy čínské fonetiky (tóny) a pár slov (zdvořilostní fráze, osobní zájmena). Kurz probíhá vždy jen v letním semestru. Jeho náplní jsou: upevnění fonetiky (tóny, čínská abeceda pinyin)…

 • Němčina

  Povinná výuka Organizace výuky, požadavky ke zkoušce a literatura Volitelná výuka 104XDN1 Obecný jazyk pro začátečníky 1 104XDN2 Obecný jazyk pro začátečníky 2 104XDN3 Obecný jazyk pro mírně pokročilé 1 104XDN4 Obecný jazyk pro mírně pokročilé 2 104XDN5 Obecný jazyk pro středně pokročilé 1 104XDN6 Obecný jazyk pro středně pokročilé 2 porn video blue film bf video hot sex tamil sex telugu sex videos xxx com ब ल फ ल म xnxx com xxx desi hindi blue film sex xnxx xxx full hd सट मट porn video sunny leone xxx porn videos порн теен секс русский sex video porn video indian porn desi sex videos hindi sex video hindi sex…

 • Angličtina

    Povinná výuka Volitelná výuka 104XA*2 Business English 104XA*3 Konverzace – středně pokročilá 104XA*4 Příprava pro studium v zahraničí 104XA*5 Konverzace – pokročilá 104XA*7 Přípravné kurzy k CFC 104XA*8 Přípravné kurzy k TOEFL 104XA*9 Prezentace 104XDA* Kurz obecného jazyka pro začátečníky 104XDA* Kurz obecného jazyka pro mírně pokročilé 104XDA* Gramatika pro pokročilé 104XDA* Odborný jazyk stavební 104XASP Gramatické přednášky 104XDAG Gramatická cvičení 104XA1U UNIcert – připravný kurz (B2) 104XA1T UNIcert – pokročilý připravný kurz (C1) 104XAER ERASMUS jazyková příprava porn video blue film bf video hot sex tamil sex telugu sex videos xxx com ब ल फ ल म xnxx com xxx desi hindi blue film sex xnxx xxx full…