• Příprava pro studium v zahraničí

  Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Studentova připravenost bude prověřena závěrečným testem. Kód pro zápis: 104XA14104XA24 Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B1 Literatura Course Catalogues of International Universities J., L. Soars: Headway (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate) N. Hartley, P. Viney: Streamline English L. Kollmannová et al.: New Ways to Spoken English S. Kasíková, H. Horká, R. Nivenová, V. Sedláková: English for Civil Engineering

 • Konverzace – středně pokročilí

  Volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci (středně pokročilá úroveň) a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia. Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky. Hlavní cíle studia jsou tedy zlepšení komunikativních dovedností; práce s vhodností lexika z hlediska formálního/neformální kontextu; utřídění užitečné a relevantní slovní zásoby; každodenní témata obecného zájmu, která si studenti sami vybírají. A one-semester elective course that focuses on everyday practical communication (at an intermediate level) and is also intended for first-year Bachelor’s degree students. The course includes conversation topics at an intermediate level, and its primary aim is to sustain…

 • Business English

    Kurz navazuje na povinnou výuku v 1. ročníku (výchozí úroveň je středně pokročilá) a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Kód pro zápis: 104XA12 / 104XA22 Trvání: 1 semestr, 100 minut týdně Úroveň dle ERR: B2 Literatura B. Mascull: Business Vocabulary in Use J.Chilver: English for Business M.Kaftan: Modern Business English Vyučující předmětu: Mgr. Horká Hana

 • Obecný jazyk – začátečníci

  104XC1 Kurz standardní čínštiny pro úplné začátečníky. Probíhá vždy jen v zimním semestru. Jeho náplní jsou: seznámení se s fonetickým systémem – tóny, čínská abeceda pinyin, díky které budou studenti schopni přečíst a zapsat veškeré čínské slabiky) základní slovní zásoba (pozdravy, zdvořilostní fráze, seznamování, škola) gramatika (větný pořádek, tvoření otázek, příslovce 也,都,čínské být) základy psaní čínských znaků zajímavosti z čínské kultury 104XC2 Navazující kurz standardní čínštiny pro tzv. falešné začátečníky. Je vhodný pro studenty, kteří se s čínštinou již někdy povrchně setkali, znají základy čínské fonetiky (tóny) a pár slov (zdvořilostní fráze, osobní zájmena). Kurz probíhá vždy jen v letním semestru. Jeho náplní jsou: upevnění fonetiky (tóny, čínská abeceda pinyin)…

 • Němčina

  Povinná výuka Organizace výuky, požadavky ke zkoušce a literatura Volitelná výuka 104XDN1 Obecný jazyk pro začátečníky 1 104XDN2 Obecný jazyk pro začátečníky 2 104XDN3 Obecný jazyk pro mírně pokročilé 1 104XDN4 Obecný jazyk pro mírně pokročilé 2 104XDN5 Obecný jazyk pro středně pokročilé 1 104XDN6 Obecný jazyk pro středně pokročilé 2 104XN13 Němčina středně pokročilá konverzace 1 104XN23 Němčina středně pokročilá konverzace 2